Op zoek naar een leuke baan!

Een paar weken geleden had ik bij het UWV een gesprek over mijn arbeidsvermogen. Omdat ik door mijn chronische vermoeidheid beperkingen ervaar bij het vinden van een ‘gewone’ baan, heb ik hier hulp bij gezocht.

Tijdens het gesprek met een arbeidsdeskundige hebben we samen gekeken naar mijn klachten en de mogelijkheden die ik heb om te kunnen werken, waar rekening mee gehouden moet worden en hoeveel dagen en uren ik zou kunnen werken. Bas was mee zodat hij mijn verhaal kon aanvullen. De arbeidsdeskundige heeft zo een goed beeld van mijn vermogen kunnen krijgen. Ik vond het een heel prettig gesprek, ik kreeg de kans om mijn verhaal te vertellen en voelde mij serieus genomen. Van mensen om mij heen had ik minder positieve verhalen gehoord dus ik ging er al een beetje bevooroordeeld naartoe. Maar die zorgen waren niet nodig. Na het gesprek ging de arbeidsdeskundige in gesprek met de verzekeringsarts, die keek specifiek naar mijn medische achtergrond, en binnen 14 dagen kreeg ik de uitslag van het gesprek per post.

Het doelgroepregister

Ik ben opgenomen in het doelgroepregister! Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Wie worden opgenomen in het doelgroepregister?

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen, van wie vastgesteld kan worden dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Mensen die onder de Participatiewet vallen van wie vastgesteld kan worden dat zij alleen met de voorziening jobcoaching het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) die zich hebben aangemeld bij UWV.
  • Mensen met een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening).
  • Mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken.
  • Mensen met een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen).
  • Mensen die via de Praktijkroute in het doelgroepregister instromen.

Bron: www.uwv.nl 

Indicatie banenafspraak

Nu ik opgenomen ben in het doelgroepregister, is het voor werkgevers aantrekkelijker om mij in dienst te nemen. Zij hebben namelijk recht op bepaalde subsidies die zij kunnen ontvangen door een persoon aan te nemen die in het register opgenomen staat. Daarnaast hebben mensen uit het register een grotere kans om ziek te worden en hierdoor in de ziektewet te komen. Hiervoor zijn werkgevers dan verzekerd en hoeven zij deze kosten niet te betalen en wordt dit opgevangen door het UWV. Wat het extra aantrekkelijk maakt voor hen om mij in dienst te nemen. Dit wordt ook wel de banenafspraak genoemd.

Gemeente

Wat houdt dit nu precies in voor mij? Omdat het voor mij ook allemaal nieuw is, weet ik niet precies wat me allemaal te wachten staat. De bedoeling is dat de gemeente mij nu verder gaat begeleiden bij het vinden van werk. Zij hebben een kopie ontvangen van de beslissing van het UWV. Omdat ik niet denk dat de gemeente snel met mij contact zal opnemen, zal ik zelf het initiatief nemen. Daarnaast zijn er meerdere organisaties die mensen uit het doelgroepregister kunnen begeleiden naar werk, daar kan ik me ook aanmelden. Ik houd jullie op de hoogte van mijn zoektocht!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *